Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2017

Euroopan unioni ja meidän verotus

Euroopan unioni ja meidän verotus

Euroopan unioni voi puuttua meidän (vero)lainsäädäntöön jonkin verran. Siellä ei ole kuitenkaan tarkastajia, jotka sanoisivat suoraan, että jokin pykälä on väärin tai muuten käskeä, että korjataanpa teidän lakia vaikka sakon uhalla.

ARVONLISÄVEROTUS KAIKILLA

Toisaalta arvonlisäverotus oli jo ennen meidän liittymistämme (1995) laitettu jäsenmaissa
samaan muottiin. Meidän piti sen vuoksi korjata (arvonlisäverolaki) ja lisätä lakeja yhteensopiviksi.

PROSENTEISTA MÄÄRÄÄMINEN

Ihmisten henkilökohtaiset (palkka)tulot ja osin yhtiöidenkin (liike)tulot ja niiden verotus ovat kunkin maan oman lainsäädännön vallassa. Unioni ei puutu eikä toistaiseksi voi puuttua ihmisten verotusprosentteihin. Se arvonlisäverotuskin on jätetty prosenttien osalta kunkin maan harkintaan. Toisaalta siis tavaroita ja palveluita on pakko verottaa niitä myytäessä ja ostettaessa jollakin prosentilla.

VALITUKSIEN MAHDOLLISUUS

Aina voi kuitenkin yrittää valittaa veroista: ”EU-lait”, ihmisoikeussopimukset, EU:n perusoikeuskirja ja muut sellaiset antavat mahdollisuuden kokeilla valitusta. Toisaalta valitus voi olla ihan tarpeellinenkin varsinaisissa syrjintä- ja väärinkäytöstapauksissa.

ERÄS VALITUS – ISOMMAT TULOT – ISOMMAT VEROT

Suurempituloisten eläkemaksujen lisäverosta (”raippavero”) on valitettu (KHO 2016:180) ja se valitus teki kierroksen Euroopan tuomioistuimessa (EUT) lausunnolla. Tämä kovennettu suurempien eläketulojen verotus katsottiin Suomen omaksi asiaksi.  Isompia tuloja voi verottaa enemmänkin, se on yksi verotusperiaate (veronmaksukyky).

Itse päätösteksti on kyllä mutkikkaampaa. Itse asian olisi voinut todeta kyllä jo ekan vuoden vero-oikeuden opiskelijakin, mutta varmuuden ja oikeusturvan maksimoimiseksi oli
hyvä kierrättää se valitus kaikkien valitusportaiden kautta ja laittaa paljon erilaisia sanamuotoja ja sanontoja päätökseen ja päätöksiin matkan varrella.

******************
KHO 2016:180, Korkein hallinto-oikeus, päätös 180 vuonna 2016

KHO 2016:180

”EU-lait” Euroopaoikeudessa ei ole varsinaista lakikirjaa, jossa olisi selkeät pykälät. Lait ja käytännöt muovautuvat
valitusten ja tuomioiden mukaan. Toki suuremmat asiat, kuten koko Unionin voimassaolo on tiivistetty muutamaan sataan pykälään
ja edellämainittu arvonlisävero on oma Eu-lakinsa, direktiivi.