Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2017

Kalvolan (Iittalan) kuntavaalit 1976, ehdokkaat

30.05.2017

KALVOLA 1976, KAIKKI KUNTAVAALIEHDOKKAAT

Rajuin muutos vuoteen 1976: äänestysprosentti Kalvolan kunta 83,6, nyt 2017; Kalvolan äänestysalue 59,3 %

KALVOLA KUNTAVAALIT 1976 ja 2017
Vuosi Äänioikeutetut äänestysprosentti
1976 2 816 83,6 %
2017 2 785 59,3 %

AMMATIT JA PUOLUEET

Kalvolan kuntavaaleissa 1976 oli 89 ehdokasta. Ennen 1970-lukua puhuttiin luokkapuolueista, eli yhteiskuntaluokka määräsi ainakin ehdokkaana esiintyvän puoluekannan. Äänestäähän on saanut vaalisalaisuuden turvaamana jo yli 100 vuotta kuitenkin sitä puoluetta, mitä haluaa. Yhteiskuntaluokat muuttuivat ja hävisivät (toistakin mieltä ollaan), mutta puolueilla ainakin 1970-luvulla oli ammattileima.

KESKUSTAPUOLUE JA MAANVILJELY

Kalvolassa 1976 käytännössä kaikki keskustan ehdokkaat ovat maanviljelijöitä, toisaalta  yksi taksiautoilija (Ilkka Eerola, 19 ääntä, ei valittu) on myös keskustapuolueen ehdokkaina. Keskustan listoilla on myös ATK-yhteyshenkilö (Tapio Sihvo, 13 ääntä, ei valittu), aikanaan hyvin moderni ammatti.

Vielä 1970-luvulla viljelijöitä oli kaikenkokoisia, nythän tilakoot kasvavat ja kasvavat ja pienviljelyä ei ole kuin mahdolliseti harrastuksena. Vuonna 1976 pienviljelijänimikkeellä löytyy vielä ehdokkaita SKDL:n riveistä, hehän siirtyivät aikanaan ”vennamolaisiin” SMP:hen ja siitä ehkä vielä perussuomalaisiin.

DEMARIT

Kalvolassa demarit olivat (ovat?) pääosin tehtaan työläisiä ja myös työnjohtajia, eli ammatteina: sorvaaja, jyrsijä, lasintarkastaja. Ne ammatit lienevät menneitä, mutta lasinpuhaltajia on vielä, lisääkin koulutetaan. Mielenkiintoinen poikkeus on kaivinkoneurakoitsija Pekka Heino demareiden ehdokkaana. Jo silloin ja edelleen yrittäjien puolueena on Kokoomus. Demarien listoilla on myös poikkeuksena yksi maanviljelijä Paavo Virtanen (34 ääntä, valittiin)

PIENPUOLUEET MONIPUOLISIA

Liberaalien (siis jo lopetettu puolue) ja kristillisten (nykyään KD) ehdokkaat ovat ammateiltaan melko monipuoliset (1976), tosin heitä ei ole kuin kuusi: LIB: kirjakauppias, rouva (myös myyjä lasimyymälässä) ammattiautoilija, emäntä ja SKL; lasityöläinen, merkonomi, eläkeläinen. Toki demareillakin on mm. postinkantaja, maalari, talonmies, työsuojelutarkastaja tehtaan ammattien lisäksi.

KOKOOMUKSELLA ERI KOULUTUKSIA

Kokoomuksen ehdokkaat eivät edusta pelkästään sen ajan maalaiskylän kokoomuslaisia vakioammatteja kuten viljelijöitä tai yrittäjiä tai opettajia. Mukana on lasitehtaan koulutuspäällikkö (Lauri Iivonen, 66 ääntä, valittiin) ja eläinlääkäri (Åke Aaltonen, 34 ääntä, 2 ääntä erotti valinnasta); koulutetuimmat ehdokkaat ovat tässä puolueessa. Jäljempänä on mainittu lisäksi kaksi opiskelijaehdokasta. Yleisesti katsoen demareiden koulutetuin ehdokas taitaa olla rakennusmestari Toivo, Aimo Arvo (30 ääntä, ei valittu).

Nykyisin meidän kaikkien kansalaisten koulutustaso on noussut huimasti ja lisäksi kaikissa vaaleissa ehdollaolevat ovat vielä keskimääräistä väestöä koulutetumpia, samoin kun he ovat parempituloisia ja useammin perheellisiä kuin äänestäjänsä.

NUORET HEIKOILLA

On sanottu jo kauan, että politiikka ei kiinnosta nuoria eikä heitä tahdo saada ehdokkaiksi. Muistan  JO vuoden 1976 tilanteen, jossa paikallisradion vaalipaneelissa Kalvolan (Iittalan) palotalolla (Aarne Kauranen juontajana) esitin kysymyksen tästä. Puolueiden edustajat ottivat asiaan selkeästi kantaa ja laskivat äkkiä laskimilla (ne olivat juuri tulleet) ehdokkaidensa keski-iän. Mieleen jäi SKDL:n ehdokkaiden keski-ikä, se oli selkeästi korkein. Nyt taas nykyvaaleissa (2017) Vasemmistoliiton ehdokkaiden keski-ikä Hämeenlinnassa oli 45 vuotta, eli olivat nuorimmat. Toki kolmen piraattipuolueen (PIR) ehdokkaiden keski-ikä on vain 31 vuotta.

Kalvolan kuntavaaleissa oli siis kaksi nuorta ehdokasta opiskelijan nimikkeellä, Järvinen Marja-Leena, KOK, (4 ääntä, ei-valittu) ja Helge Inkiläinen, kESK, (3 ääntä, ei-valittu). Menestys valitettavasti näillä nuorilla ei ollut kehuttava, sitä en tiedä, oliko silloin yleensä nuorilla halukkuutta vai eikö heitä huolittu puolueiden listoille.

NAISASIAA

Naisehdokkaila on vuonna 1976 ammateissa monilla nimikkeenä emäntä tai rouva, ilmeisesti emäntä tarkoittaa maanviljelijän (miehen) puolisoa ja rouva tarkoittaa muun ammatin harjoittajan puolisoa. Mukana on myös yksi perheenemäntä. Nykyään näitä nimikkeitä ei näy ehdokaslistoissa, vaikka eivät nämä tehtävät ole tietenkään mihinkään hävinneet.

VAATIMUSTASO VALTUUSTOON: 34-100-200

Jos ajatellaan varsinkin uuden kuntavaaliehdokkaan asemaa, se on vaikeutunut kuntaliitosten ja kuntalakien muuttumisen vuoksi. Kalvolan kunnassa vuonna 1976 valtuustoon (valittiin 21 valtuutettua) pääsyyn riitti noin 34 ääntä. Vuoden 2012 yhdistyneen Hämeenlinnan vaaleissa se oli pyöreästi reilu sata ja nyt 2017 mieluumin pari sataa, toki noin 150:kin riitti. Valtuuston kokoa pienennettiin vuodesta 2012 vuoteen 2017 59:stä 51:een, joka siis nosti valinnan henkilökohtaista äänikynnystä ja samoin vähennettiin muitakin lautakuntia ja luottamushenkilöpaikkoja.

Toisaalta voi ajatella, että vuonna 1976 oli ja edelleen on pienessä maalaispitäjässä uuden ehdokkaan  vaikea saada edes sitä muutamaa kymmentä ääntä, ellet ole jo mahdollisesti samaa puoluetta jo kolmannessa polvessa tai tietyn vakiintuneen intressipiirin (yhdistys, yritys, yhteisö) edustaja. Toisaalta eri kunnissa on nykyään monia yhdenasian liikkeitä joko kuntaliitoksen puolesta/vastaan tai muu ajankohtainen seudullinen kysymys, joissa uusikin voi saada ”nostetta” ja tulla valituksi.

KALVOLA; KUNTAVAALIT 1976, VALTUUSTOON VALITUT

>

KALVOLAN KUNNAN VALTUUSTO, VALITTU 1976
nro sukunimi etunimi ammatti puolue aanet
1 Nikkilä Veikko lasinhioja SDP 113
2 Vuori Heikki työsuojelutarkastaja SDP 110
3 Laine Esko viilaaja SDP 80
4 Pulkki Eino vakuutustarkastaja SDP 78
5 Koskinen Eino työnjohtaja SDP 66
6 Kujala Rauno koneenhoitaja SDP 55
7 Jokinen Harri lasinpuhaltaja SDP 41
8 Uihero Maija-Liisa toimistonhoitaja SDP 41
9 Välimäki Taimi lasintarkastaja SDP 36
10 Virtanen Paavo maanviljelijä SDP 34
1 Kokkonen Heikki kirvesmies SKDL 77
1 Mäkelä Pekka maanviljelijä KOK 77
2 Iivonen Lauri koulutuspäällikkö KOK 66
3 Kaskela Kerttu rouva KOK 45
4 Hakala Jaakko kauppias KOK 42
5 Ahlajärvi Toivo agronomi, maanviljelijä KOK 35
1 Inkiläinen Pauli maanviljelijä KESK 67
2 Ranta Esko maanviljelijä KESK 63
3 Mattila Heikki maanviljelijä KESK 52
4 Numminen Matti maanviljelijä KESK 49
5 Holttinen Leevi maanviljelijä KESK 42


KALVOLA, KUNTAVAALIEN EHDOKKKAAT 1976

KALVOLAN KUNTAVAALIT,
EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 1976
nro sukunimi etunimi ammatti puolue aanet
2 Aaltonen Åke eläinlääkäri KOK 34
3 Ahlajärvi Toivo agronomi, maanviljelijä KOK 35
4 Aumo Holger metsäteknikko KOK 29
5 Eerola Jouko kauppias KOK 31
6 Hakala Jaakko kauppias KOK 42
7 Iivonen Lauri koulutuspäällikkö KOK 66
8 Järvinen Marja-Leena ylioppilas KOK 4
9 Kaskela Kerttu rouva KOK 45
10 Kopio Liisa emäntä, mielisairaanhoitaja KOK 15
11 Koskenalusta Kerttu opettaja KOK 23
12 Lindholm Harri maanviljelijä KOK 23
13 Mäkelä Pekka maanviljelijä KOK 77
14 Paajanen Paavo insinööri KOK 23
15 Paakkonen Lilja emäntä KOK 7
16 Pietilä Tanja rouva KOK 11
17 Pirttioja Heikki koulun johtaja KOK 30
18 Ryyppö Pauli maanviljelijä KOK 14
19 Vaittinen Irja merkonomi KOK 8
20 Kallio Astrid emäntä SKL 8
21 Nissi Osmo lasityöläinen SKL 7
22 Nissi Viljo merkonomi SKL 14
23 Saarinen Sylvi eläkeläinen SKL 10
24 Kokkonen Heikki kirvesmies SKDL 77
25 Aaltonen Hellen rouva SKDL 25
26 Huhtamo Viljo pienviljelijä SKDL 5
27 Ilmen Väinö pienviljelijä SKDL 1
28 Kokkonen Lempi lasintarkastaja SKDL 23
29 Niinimäki Heikki pienviljelijä SKDL 13
30 Virtanen Viljo tasaaja SKDL 11
31 Tuomisto Kaarlo pienviljelijä SKDL 4
32 Salimäki Kaarlo toimistotyöntekijä SKDL 9
33 Mäkinen Kalle pienviljelijä SKDL 2
34 Alhainen Iisakki maanviljelijä KESK 27
35 Aropaltio Risto maanviljelijä KESK 13
36 Eerola Ilkkka autoilija KESK 19
37 Holttinen Leevi maanviljelijä KESK 42
38 Huusela Leo maanviljelijä KESK 15
39 Inkiläinen Helge opiskelija KESK 3
40 Inkiläinen Pauli maanviljelijä KESK 67
41 Juvonen Maire emäntä KESK 13
42 Juvonen Veikko maanviljelijä KESK 40
43 Jääskeläinen Juhani maanviljelijä KESK 12
44 Mattila Heikki maanviljelijä KESK 52
45 Niemikotka Raija emäntä KESK 41
46 Numminen Matti maanviljelijä KESK 49
47 Pulkki Aarne maanviljelijä KESK 17
48 Ranta Esko maanviljelijä KESK 63
49 Sihvo Tapio ATK-yhdysmies KESK 13
50 Sillanpää Vihtori maanviljelijä KESK 15
51 Aaltonen Rauni Olavi sorvaaja SDP 9
52 Anttila Veikko Olavi maanviljelijä SDP 9
53 Heino Pekka Toivo Sakari kaivinkoneurakoitsija SDP 19
54 Heinonen Ilkka Kalervo maalari SDP 16
55 Hurjanen Alli Kyllikki postinkantaja SDP 24
56 Jokinen Auvo Juhani talonmies SDP 18
57 Jokinen Harri Elmer lasinpuhaltaja SDP 41
58 Järvinen Mauri Kalevi lasinpuhaltaja SDP 8
59 Koskinen Eino Albert työnjohtaja SDP 66
60 Kujala Rauno Johannes koneenhoitaja SDP 55
61 Laine Esko Johannes viilaaja SDP 80
62 Lehtinen Matti Johannes työnjohtaja SDP 11
63 Lehtonen Elsa Mirjam varastoapulainen SDP 10
64 Nikkilä Veikko Olavi lasinhioja SDP 113
65 Nummenpää Edvin Oskari maanviljelijä SDP 31
66 Ojanpää Pirkko Hellevi kuumakatkaisija SDP 11
67 Pohjonen Lennart Juhani puuseppä SDP 13
68 Pulkki Eino Johannes vakuutustarkastaja SDP 78
69 Rantanen Liisa Emilia pakkaaja SDP 10
70 Rantanen Raili Kaija Tellervo perheenemäntä SDP 14
71 Rintama Aarne Valio kirvesmies SDP 17
72 Sillanmäki Eino Johannes maanviljelijä SDP 18
73 Sulonen Keijo Kalevi vahtimestari SDP 29
74 Toivo Aimo Arvo Juhani rakennusmestari SDP 30
75 Tukiainen Pauli Olavi lasinpuhaltaja SDP 16
76 Tuominen Juho Vihtori ostoasiamies SDP 3
77 Uihero Maija-Liisa toimistonhoitaja SDP 41
78 Vilonen Risto Vilhelm traktorinkuljettaja SDP 1
79 Vilpas Reino Olavi Johannes maanviljelijä SDP 24
80 Virtanen Eero Antero jyrsijä SDP 14
81 Virtanen Paavo Johannes maanviljelijä SDP 34
82 Vuori Heikki Olavi työsuojelutarkastaja SDP 110
83 Vuorinen Pauli Johannes työnjohtaja SDP 10
84 Väisänen Erkki Johannes lasinpuhaltaja SDP 18
85 Välimaa Timo Johannes työnjohtaja SDP 13
86 Välimäki Taimi Kyllikki lasintarkastaja SDP 36
87 Ylenius Hannu Viljo Tapani koneasentaja SDP 13
88 Kuisma Pertti Kalevi kirjakauppias LIB 15
89 Mäntylä Matti Armas ammattiautoilija LIB 24
90 Viitanen Leena Marjatta rouva LIB 20

Aineisto: Hämeenlinnan (ja liitoskuntien) kapunginarkisto, Kalvolan keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat 1976, vaalitulospalvelut 2012, 2017 yle ja oikeusministeriö
kirja: Kamppailu vallasta, Eduskuntavaalikampanjat 1945-2015, Docendo, Erkka Railo ym.
kirja: Karhun kämmenellä, Satakunnan Kokoomus 1919-2016, Jenni Karimäki

JÄLKIKIRJOITUS HISTORIASTA

Vielä 1940-, 1950- ja  1960-luvuilla kunnallis*politiikkaa* ja erityisesti puoluepolitiikkaa ei ollut siinä mielessä kuin nykyään. Oli toki leimallisesti poliittiset puolueet SDP ja SKDL eli vasemmisto. Kunnallisvaaleissa oikeisto eli Keskusta, Kokoomus ja muut keskittyivät enemmän tai vähemmän **liittoutuneina** taistelemaan vasemmistoa vastaan; näin siis kuntapuolella. Ymmärtääkseni aina valtiollisissa vaaleissa (eduskunta, presidentti) puolueet ovat kyllä kilpailleet voimallisesti.

Niin sanottu aseveliakseli syntyi sotien jälkeen eli demarit ja Kokoomus löysivät toisensa ja liittoutuivat ainakin jollain tasolla kommunisteja (SKDL) vastaan erityisesti pääradan varrella tehdaspaikkakunnilla. Eduskuntavaaleissa on ollut siis aina varsinainen ”itsekäs” puoluepolitiikka läsnä ja puolueet lähinnä omina itsenään ovat kilpailleet edustajanpaikoista.

Kalvolan (Iittalan) kuntavaalit 1976 ja 2012, 2017

30.05.2017

Iittalan lasitehdas 2013

Iittalan lasitehdas 2013

KALVOLAN KUNTAVAALIT 1976, 2012, 2017

PUOLUEET 1976:

  • Kokoomus, KOK
  • Kristillisten liitto, SKL, pienpuolue, Kristillisdemokraatit nykyään
  • SKDL, Suomen kansan demokraattinen liitto, lähinnä VAS nykyään
  • Keskustapuolue, KESK
  • SDP, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue
  • Liberaalinen kansanpuolue, LIB, pienpuolue, ei ole olemassa enää

Kalvola oli oma pitäjä eli itsenäinen kunta vielä vuonna 1976. Suomessa oli 1976 kuntavaalivuosi. Ne olivat syksyllä, nyt tänä vuonna (2017) vaalit olivat ensimmäisen kerran keväällä. Vuoteen 1976 verrattuna on tullut uusina puolueina Perussuomalaiset ja Vihreät. Kristillisten nimi on muuttunut kristillisdemokraateiksi (KD) vuonna 2001. Pienpuolue Liberaalit hiipui pikkuhiljaa, viimeksi oli yksi kansanedustaja 1991. Nykyinen 1990 perustettu Vasemmistoliitto (VAS) jotenkin vastannee 1970-luvun SKDL:ää.

ÄÄNESTYSALUEET -HENKILÖTIETOSUOJA KYSEENALAINEN

Kalvola on nykyään VAIN liitos-Hämeenlinnan yksi äänestysalue. Vuonna 1976 siellä oli peräti viisi äänestysaluetta Sauvola, Taljala, Heinu, Ahlajärvi, Pirttikoski. Sauvola tarkoittaa käytännössä Iittalan kylää, jossa oli noin 1 800 äänioikeutettua.

Muut olivat parin-kolmensadan asukkaan alueita. Esimerkiksi Pirttikoskella annettiin 1976 YKSI ääni kristillisille. Sen yhden äänestäjän henkilötietosuoja oli aika vähäinen.
Toisaalta se saattoi olla jonkin jäynä kepulaisella valta-alueella (Keskustalle 140 ääntä Pirttikoskelta, kannatus 57 %); saavatpahan miettiä, kuka sen antoi. Oli myöskin kohtalokasta äänestää liberaaleja Taljalan alueella. Siellä niitä äänesti vain yksi.

YKSINÄISET EHDOKKAAT

Jos kokonainen puolue sai pienillä alueilla vain yhden äänen, sama kohtalo oli vuoden 1976 Kalvolan kuntavaaleissa kahdella ehdokkaalla henkilökohtaisesti. Traktorinkuljettaja Risto Vilonen (SDP) sai yhden äänen Ahlajärven alueelta, pienviljelijä Väinö Ilmen (SKDL) sai ainoan äänensä Sauvolan alueelta. Muistan myös, että lapsuuden naapurissa asui SKDL:n ehdokas, joka sai yhden äänen jossain vaaleissa. Ihmettelimme kotona, että eikö vaimokaan äänestänyt, mitä lie sitten naapurissa jälkeenpäin neuvoteltu…. Meillä oli myös (keskenämme) kritiikkiä, että miksi pitää kaikkia haalia ehdokkaiksi ”koko kansan naurettavaksi”.

ENNAKKOÄÄNET TIETOTURVALLISIA

Jos olit alueesi jonkinlainen vastarannan kiiski vuonna 1976 (siis se yhden äänen antaja), etkä halunnut erottautua, oli kuitenkin tietoturvana ennakkoäänet. Ne laskettiin silloin vain yhteen, eikä niitä jaoteltu alueittain kuten nykyään.

KALVOLA kuntavaalit 1976, 2012, 2017
KALVOLA KOK SKL SKDL KESK SDP LIB
Sauvola 330 23 111 166 760 53 1443 Sauvola
Taljala 64 2 11 67 88 1 233 Taljala
Pirttikoski 24 1 16 140 63 2 246 Pirttikoski
Ahlajärvi 34 3 7 33 51 0 128 Ahlajärvi
Heinu 24 7 16 71 58 0 176 Heinu
Ennakko 41 3 9 24 43 3 123 Ennakko
YHT ÄÄNET 1976 517 39 170 501 1063 59 2349 YHT
prosentit 1976 22,0 1,7 7,2 21,3 45,3 2,5 100
prosentit 2012 24,4 6,0 5,4 14,8 29,3 * PS 18,0 VIHR 1,8
prosentit 2017 24,0 4,3 7,7 15,0 31,0 * PS 12,0 VIHR 5,5

DEMARIEN MENESTYS – KALVOLAN ALUEELLA

Kalvola on ollut joskus koko Suomen demarienemmistöisin kunta. Se voisi olla vuosi 1992, jolloin valtuustoon valittiin 11 demariedustajaa 21:stä. Samantyyppisiä sanotaan olevan (olleen) pääradan varrella sijainneet muutkin kunnat.  Nyt (2017, punainen alarivi) puolueen kannatus oli Kalvolan alueella 31 %, kasvua edellisvuoteen 1,7 prosenttiyksikköä.

Kaikilla muilla Hämeenlinnan alueilla SDP:n kannatus väheni nyt 2017, lukuunottamatta Hauhoa. Kalvolalla oli  vaaleissa ylivoimaisena ääniharavana ensikertalainen ehdokas, tehtaan pääluottamusmies Timo Viitanen; Kalvolasta 143 ääntä, muualta lisäksi 50 ääntä – kaikuja demareiden entisestä menestyksestä, ennettä tulevasta? Vuoden 1976 kannatusprosenttiin 45 % on vielä kyllä silti matkaa tai vuoden 1992 prosenttiin 47.

Iittalan yhtenäiskoulun  rehtori Anne Laatikainen (SDP) sai nyt 2017, 169 ääntä, mutta vain 15 Kalvolan alueelta. Siis hän ei ole profeetta omalla (työ)maallaan, toisin kuin siis edellämainittu puoluetoveri Viitanen.

MUUT PUOLUEET

Vuonna 1976 kuntavaaleissa käytännössä kristillisillä ja liberaaleilla ei ollut jakoa paikoissa eikä oikein äänissäkään. SKDL:n yksi paikka oli selkeä ja varma, mutta ei enempää. Nyt 2000-luvulla tilanne on siis muuttunut. Kolmen (neljän) valtapuolueen LISÄKSI kristillisten kannatus (KD) on vahvistunut, aivan uutena ovat tulleet perussuomalaiset (PS, joka oli SMP ensin) ja  vihreät (VIHR).

Kalvolankin alueella vuoden 2017 vaaleissa vihreät kolminkertaistivat äänimääränsä (29 – 89),; muuten: naapurissa Akaalla (Toijala) vihreät kasvattivat paikkalukuaan yhdestä kolmeen. Kokoomus sai Kalvolan alueella 2017 saman äänimäärän 391 (-1) yhteensä kuin ennenkin 2012, mutta koska vihreät ”kiilasivat väliin” ja Vasemmistoliitto sai 38 ääntä lisää, kokoomuksen prosenttiosuus äänistä tippui 24,4 %:sta – 24,0 %:iin.

Vuoden 2017 vaaleissa perussuomalaisilta hävisi Kalvolan alueella 91 ääntä, yllättäen myös KD:n äänimäärä väheni 26:lla, vaikka kaikilla muilla Hämeenlinnan alueilla se kasvoi; Ojoisillakin tuli yksi (!) ääni lisää verrattuna vuoteen 2012. Keskustan kannatus on Kalvolassa 2017 samoissa lukemissa kuin vuonna 2012.

ALUEIDEN RAKENNE 1976

Vuoden 1976 taulukkoa katsellessa näkee, että SDP, KOK, ja Keskusta jakavat potin. Pienpuolueet liittoutuivat vuonna 1976 siten, että liberaalit kepun kanssa ja kristilliset kokoomuksen kanssa. Liitot eivät hyödyttäneet sillä kertaa mitään osapuolta. Taljalan alue on tasapainoisin alue, siellä ”kolme suurta” ovat jotenkin tasoissa. Keskustan alueella (Iittalassa) on (tai oli ainakin 1976)  ehdoton demarienemmistö (53 %), samoin kuin Pirttikoski on (tai oli ainakin 1976) kepun valta-aluetta (57 %).

Lähinnä Heinussa vuonna 1976 on  SKDL voimakkaimmillaan (kirvesmies Heikki Kokkonen, 77 ääntä, ainoana SKDL:n edustajana valtuustoon 1976) ja KOK lähes heikoimmillaan; Pirttikoski oli vieläkin heikompi alue.

Seuraavassa artikkelissa esittelen vuoden 1976 ehdokkaat ja heidän ammatit, samoin esitän vuonna 1976 valitun valtuuston kokoonpanon (SDP 10, KOK 5, KESK 5, SKDL 1, vasemmistoenemmistö).

VERTAILU KALVOLAN ALUEEN VAALIT 2012 ja 2017

2012 KUNTAVAALIT KALVOLAN ALUE, HÄMEENLINNA
2017
nro puolue äänet pros äänet pros muutos
1 SDP 471 29,3 x 508 31,2 1,9
2 KOK 392 24,4 391 24 -0,4
3 KESK 237 14,8 244 15 0,2
4 PS 289 18 198 12,1 -5,9
5 VAS 87 5,4 125 7,7 2,3
6 VIHR 29 1,8 89 5,5 3,7
7 KD 96 6 70 4,3 -1,7
8 KTP 4 0,2 2 0,1 -0,1
9 PIR * * 3 0,2 *
1605 100 % 1630 100 %

Aineisto: Hämeenlinnan (ja liitoskuntien) kapunginarkisto, Kalvolan keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat 1976, vaalitulospalvelut 2012, 2017 yle ja oikeusministeriö

Iittala-vanha-kylanraitti_2013_400x300

Kylänraitti Lasimäeltä paperikaupan ohi lasitehtaalle